2500 x Kiitos!

Keräsimme yhdessä 2500 € suuruisen lahjoituksen Erältä, eräistä -kirjan tiimoilta. Varat on siirretty tänään Luonnonperintösäätiön Suojele pala Pirkanmaata -kampanjalle.

Kampanjalla suojellaan niin korpia kuin suoalueita, jotka ovat pohjansirkun, keltavästäräkin, riekon ja kuukkelin asuinsijoja.

Rakastan riekkoa, ja toivon sekä sen että muiden edellä mainittujen lajien selviävän tulevaisuudessa myös Suomen eteläosissa.

riekko

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ja Luonnonperintösäätiö avasivat helmikuussa 2014 kampanjan metsä- ja suoluonnon suojelemiseksi pohjoisella ja luoteisella Pirkanmaalla. Kampanjan tavoitteena on löytää sopivia suojelukohteita ja kerätä rahaa niiden ostamiseksi suojeluun.

Äitini ja mummini ovat kotoisin Pirkanmaalta, missä olen viettänyt lapsuuteni ja saanut ensikosketuksen omavaraiselämän opiskeluun sähköttömässä mökissä eläneen ja omaa peltoa viljelleen Sanni-mummin kautta.

riekko

Korvet, rämeet ja niiden reunametsät ovat pohjansirkun, keltavästäräkin, riekon ja kuukkelin asuinsijoja.

Vielä toistaiseksi Pirkanmaallakin esiintyy näitä uhanalaisia lajeja.

Pirkanmaan metsistä ja suoalueista on suojeltu vain noin 2,5 prosenttia. Suojelualueita on vähän, ja ne ovat kansallispuistoja ja Siikanevan soidensuojelualuetta lukuun ottamatta pieniä ja hajanaisia. Suoalueista luonnontilaisia on enää viisi (5) prosenttia – siksi kampanjassa etsitään myös ennallistamiskelpoisia soita.

Lahjoitusvaroilla voidaan pelastaa keltavästäräkin kevät, riekon reviiri, pohjansirkun pesintä ja kuukkelin kotikorpi. Keräys jatkuu, ja lahjoitan edelleen Erältä, eräistä -kirjan myynnistä 10% kampanjan tukemiseen.

Vielä kerran valtavan suuri kiitos kaikille. 🧡

riekko