Tietosuojaseloste

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Rekisterinpitäjä
Yrityken nimi: Havulaavu oy
Y-tunnus: 3135545-3
Postiosoite: Metsontie 16, 13600 Hämeenlinna
Puhelinnumero: +358 50 440 5686
Sähköposti: hi@marinellahimari.fi

Yleistä

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, jossa kerromme miten rekisterinpitäjänä käsittelemme henkilötietoja.

Seloste on samalla sopimus henkilötietojen käsittelystä tilanteissa, joissa meidän katsotaan käsittelevän henkilötietoja sinun tai yrityksesi lukuun (ns. ”DPA” = data processing agreement). Oikeudellisesti me olemme tällöin henkilötietojen käsittelijä ja sinä tai edustamasi yritys rekisterinpitäjä. Rekisterin ehtoja sovelletaan kohdasta riippuen yksityishenkilöihin ja yrityksiin tai molempiin.

Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja peruste

Käsittelemme tietoja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakkaan ja Havulaavu Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Käsittely perustuu asiakassopimukseen ja henkilökohtaiseen suostumukseen.

Tietolähteet

Tallennetut tiedot saadaan suostumuksella www-lomakkeilta lähetetyistä viesteistä, sähköpostiviesteistä, evästeistä, puhelimitse, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista joissa tietoja luovutetaan.

Oddy Tech käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi, suorituskyvyn mittaamiseen sekä kohdennettuun markkinointiin. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Voit estää selaimen evästeiden käytön, määrittämällä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tietosisältö

Käsittelemme yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:

– Etu- ja sukunimi
– Postiosoite
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Yritys ja asema
– Yrityksen osoitetiedot
– Tunnukset ja profiilit sosiaalisen median palveluissa
– Tiedot tilatuista palveluista
– Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja vastaanottavat rekisterin käsittelemiseksi käytetyt järjestelmät, jotka sijaitsevat fyysisesti joko Euroopassa tai USA:ssa ollen Privacy Shield -rekisteröityjä tai ottaneet GDPR -tietosuoja asetuksen huomioon palveluissaan muilla keinoin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin pyytäessä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osaa tiedoista säilytetään ja käsitellään EU:n ulkopuolella. Käsittely täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Privacy Shieldin vaatimukset henkilötietojen käsittelystä. Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille.

Tietojen suojauksen periaatteet

Tietoihin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Näitä ovat asiakkuuksiin yhteydessä olevat työntekijät. Havulaavu varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt ja niitä luovutetaan vain henkilöille, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Havulaavu toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten ohjeistaa henkilöstönsä ja huolehtii käyttämiensä järjestelmien tietoturvasta ja suojaa nämä asianmukaisesti.

Tietoja voi myös käsitellä seuraavat kumppanimme konsernityhtiöineen:

– Pilvipalvelut: Zoner.fi
– Maksuliikenne: Stripe Inc.
– Taloushallinto

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa otaamalla yhteyttä rekisterinpitäjän nimeämään yhteyshenkilöön.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista rekisteriin/rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.